top of page
  • Writer's pictureGolfklúbbur Suðurnesja

Aðstöðumál íþróttafélaga Reykjanesbæjar

Opið bréf til oddvita stjórnmálaflokkanna í Reykjanesbæ sem undirritaður birti á vf.is

– Hver er framtíðarsýn framboðanna í bænum?

Nú styttist allverulega í sveitarstjórnarkosningar, rétt um þrjár vikur til stefnu, og lítið er farið að bera á kosningabaráttu framboðanna í Reykjanesbæ.

Á síðasta ári voru íþróttafélögin í bænum beðin um að leggja í stefnumótunarvinnu, vinnu sem ætti að draga upp skýra mynd af forgangsröðun þeirra í sambandi við uppbyggingu og þörf á endurbótum á aðstöðu félaganna í nánustu framtíð. Nú er staðan sú að einhver mannvirki sem hýsa íþróttaaðstöðu félaganna eru í söluferli, liður í samningum Reykjanesbæjar við kröfuhafa. Hvað ef þessar eignir seljast? Er búið að gera einhverjar ráðstafanir til að mæta þeirri þörf sem skapast ef það gerist? Nú hef ég lítillega kíkt á Facebook-síður og heimasíður framboðanna en finn litlar eða engar upplýsingar um stefnu þeirra. Því spyr ég forsvarsmenn framboðanna hér í bæ, beint út: „Hvað er á stefnuskrá þíns framboðs varðandi aðstöðu íþróttafélaganna í bænum?“

Ég óska eftir svörum í tölvupósti á johann[at]gs.is og mun birta þau á heimasíðu Golfklúbbsins, gs.is

Með kærri íþróttakveðju,

Jóhann Páll Kristbjörnsson, formaður Golfklúbbs Suðurnesja

 

Hér fyrir neðan mun ég jafnóðum birta þau svör sem berast:

 

Jóhann Friðrik Friðriksson oddviti B-listans

Sæll og blessaður. B-listinn er á móti því að selja eignir sem nýttar eru undir íþrótta-og tómstundastarf. Ljóst er að þeir samningar sem núverandi meirihluti hefur gert gera ráð fyrir því að ákveðnar eignir, Stapi, 88 hús, golfskáli og fl. gætu lent í söluferli ef ekki næst að greiða úr skuldamálum. Persónulega finnst mér þeir samningar afleitir og vert að ný bæjarstjórn geri tilraun til þess að endursemja, sé þess kostur. Við höfum haft áhyggjur af aðstöðuleysi m.a. þeirra greina sem eru á hrakhólum og ekki í varanlegu húsnæði. Við viljum skoða kosti sem geta gert samnýtingu starfsfólks mögulega. Nýta ber eignir sem enn eru í eigu bæjarfélagsins eða fasteignafélaga á vegum þess. Hér er linkur á okkar framtíðarsýn…

 

Friðjón Einarsson oddviti S-lista

Sæll Jóhann. Bæjarstjórn gerði samkomulag við kröfuhafa Reykjanesbæjar sem tók gildi um síðustu áramót. En þar er gert ráð fyrir sölu á nokkrum eignum Eignarhaldsfélagsins Fasteign. þar á meðal eru t.d. fasteignir á svæði GS, íþróttaakademían, hljómahöll ofl. Samkomulagið við kröfuhafa félst í því að ná niður skuldahlutfalli bæjarins, þ.e. niður undir 150% fyrir árslok 2022. Ef það tekst þá þarf ekki að selja neinar eignir. Núverandi bæjarstjórn hefur hinsvegar hug á því að koma eignum á svæði GS í hendur GS. Það hefur þegar verið kynnt á aðalfundi GS og einnig formanni GS sérstaklega. Vonandi kemur ekki til þess að eignir verði seldar en til þess að svo verði þarf að halda vel á spilunum. Þess vegna þurfa menn og konur að kjósa rétt.

 

Guðbrandur Einarsson oddviti Y-listans

Sæll Jóhann Eins og allir vita þá starfar Reykjanesbær eftir svokallaðri aðlögunaráætlun en það er samkomulag sem gert var við innanríkisráðherra á sínum tíma. Þetta samkomulag skuldbindur sveitarfélagið til þess að ná lögbundnu skuldaviðmiði (150%) fyrir árið 2022. Við það verður að standa. Að því hefur verið unnið allt þetta kjörtímabil og við erum komin meira en hálfa leið. Árið 2013 var skuldaviðmiðið 238% en er nú rúmlega 180%. Ein af þeim aðgerðum sem þurfti að fara í var að færa út fyrir sviga þær fasteignir sem ekki þjónuðu lögbundnu hlutverki sveitarfélagsins og veita sveitarfélaginu heimild til þess að afhenda þær kröfuhöfum ef ekki næðist viðunandi árangur. Við skulum vona að til þess þurfi ekki að koma að kröfuhöfum verði afhentar þessar fasteignir en færi svo, þá tel ég eðlilegt að félagi eins og Golfklúbbi Suðurnesja, yrði veittur rekstarstyrkur sem kæmi þá á móti húsaleigu. En eigum við ekki að sameinast um að láta þetta ganga upp? Við munum öll hagnast á því þegar til lengri tíma er litið.

Bestu kveðjur Guðbrandur Einarsson oddviti Beinnar leiðar XY

 

Margrét Sanders oddviti D-listans

Sæll Jóhann Bestu þakkir fyrir að vekja athygli á þessu. Það kemur ekki til greina að selja eignirnar sem þú nefnir og þurfum við öll í Reykjanesbæ þvert á flokka að vinna að því að svo verði ekki. Mjög mikilvægt er að vinna með GS að útfærslu sem snýr að þeirra félagsheimili, og sama þarf að gera með íþróttafélögunum í bænum. Við þurfum að vinna saman að því að bæta aðstöðu íþróttahreyfingarinnar. Flutningur Íþróttaakademíunnar, Hljómahallar, 88 hússins, Golfskálans og nokkurra annarra eigna yfir í sérfélag var tímabundin ráðstöfun til að sýna fram á að ef hefðbundinn rekstur myndi ekki skila okkur niður fyrir 150% skuldaviðmið fyrir árslok 2022 þá gætum við fært þessar eignir út úr efnahagsreikningi og þannig náð niður fyrir viðmiðið. Þetta 150% skuldaviðmið var sett í lög 2011 og tók gildi 1. janúar 2012. Eftir að hafa farið yfir samninga við kröfuhafa sem eru allir að mestum hluta ríkið (Íslandsbanki, Landsbanki og Ríkissjóður) þá sést vel að aðal atriðið er að við náum að standa við okkar skuldbindingar. Aðlögunaráætlunin gerði ráð fyrir miklu lægri tekjum sveitarfélagsins en raun ber vitni og ber að fagna því að fyrri fjárfestingar skili svona mikilli tekjuaukningu. Það verður þó mikil áskorun í svona mikilli uppbyggingu sveitarfélagsins sem þarf að byggja tvo grunn- og leikskóla á næstu árum, Stapaskóla og skóla í Hlíðarhverfi, að halda skuldaviðmiðinu niðri. Eins eru innviðirnir sprungnir eins og íþróttafélögin hafa bent á. Það er ekki nægjanlegt að byggja bara skóla og láta alla aðra innviðauppbyggingu sitja á hakanum. Við erum þá að bjóða hættunni heim varðandi það mikla forvarnarstarf sem íþrótta- og tómstundastarf skilar. Í Noregi hefur ríkið komið með aðstoð til sveitarfélaga sem vaxa óeðlilega hratt vegna landflutninga fólks og væri undarlegt ef íslenska Ríkið myndi ganga hart fram á móti sveitarfélögum hér sem eru í sömu stöðu. Við teljum að þegar kröfuhafar eru að mestu Ríkið þá ættum við auðveldlega að geta samið við þá, en þá þurfum við öll að standa saman og standa í lappirnar. Ef 150% viðmiðið næst ekki, þá endursemjum við en öguð stjórnun á fjármálum og rekstri verður alltaf í forgrunni.

Margrét Sanders Oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ

2 views0 comments

Comments


bottom of page